Breadcrumbs

Title page || Publications

2018

KOSAŘ, David a Jan PETROV. Determinants of Compliance Difficulties among 'Good Compliers': Implementation of International Human Rights Rulings in the Czech Republic. European Journal of International Law, Vol. 29, Issue 2, 2018, pp. 397-425.

TSERETELI, Nino. Quality Control in the Preliminary Examination of the Georgia Situation. In Morten Bergsmo a Carsten Stahn (eds.). Quality Control in Preliminary Examination: Volume 1. Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018, pp. 521-554.

BENVENUTI, Simone. Politics of judicial accountability in Italy. Shifting the balance. European Constitutional Law Review, Vol. 14, Issue 2, 2018, pp. 369-396. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David. The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In Marlene Wind (ed.). International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge UP, 2018, pp. 71-92.

ŠIPULOVÁ, Katarína; JANOVSKÝ, Jozef and Hubert SMEKAL. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-Communist Regimes: The Cases oft he Czech Republic and Slovakia. In Marlene Wind (ed.). International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge UP, 2018, pp. 181-205.

SMEKAL, Hubert and Ladislav VYHNÁNEK et al. Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. Prague: Wolters Kluwer, 2018.

KOSAŘ, David, and Katarína ŠIPULOVÁ. The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 10, Issue 1, 2018, pp. 83-110. JUDI-ARCH

PAPOUŠKOVÁ, Tereza. Advokáti před Ústavním soudem: za jakých okolností se na něj obrací? (Lawyers before the Constitutional Court of the Czech Republic: Under what Circumstances They Go to It). Jurisprudence, Vol. 27, No. 1, 2018, pp. 28-41.

 

2017

KOSAŘ, David and Samuel SPÁČ. Predsedovia súdov: od ministerských ''spojok'' k autonómnym aktérom (Court Presidents: From the Ministerial ''Transmission Belts'' to Autonomous Actors). In: LÁŠTIC, Erik a Samuel SPÁČ (eds.) Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariét na Slovensku v rokoch 1993-2015 (The Untouchables? The Politics of Judicial Careers in Slovakia in 1993-2015). Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, pp. 130-153.

KADLEC, Ondřej and Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů (The Grand Chamber of the Supreme Administrative Court: ECtHR’s case law as a no-entry sign at the crossroads of legal solutions). Soudní rozhledy, Praha: C.H. Beck, Nakladatelství C.H. Beck, 2017, vol. 2017, No 1, pp. 2-7. BeCom

KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva (Judicialization of Judicial Politics by the European Court of Human Rights). Prague: Wolters Kluwer, 2017.

KOSAŘ, David. Nudging Domestic Judicial Reforms from Strasbourg: How the European Court of Human Rights shapes domestic judicial design. Utrecht Law Review, Utrecht: Utrecht University School of Law, 2017, vol. 13, No 1, pp. 112-123

KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2017, vol. 13, No 1, pp. 96-123. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David and Jan PETROV. The Architecture of the Strasbourg System of Human Rights: The Crucial Role of the Domestic Level and the Constitutional Courts in Particular. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2017, vol. 77, No 3, pp. 585-621.

KOSAŘ, David and Tereza PAPOUŠKOVÁ. Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců? (Has "Pospíšil's" Reform of Disciplining Judges Really Led to Harsher Disciplinary Sanctions?). Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, vol. 25, No 2, pp. 219-240.

KOSAŘ, David and Tereza PAPOUŠKOVÁ. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky (Judicial Discipline in Transition: Lessons from the Czech Republic). Praha: Wolters Kluwer, 2017.

KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA and Ladislav VYHNÁNEK. Kompendium evropského ústavního práva (European constitutional law handbook). Brno: Masarykova univerzita, 2017.

KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK and Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern EuropeThe Journal of Mixed Methods Research, SAGE, 2017, 11/2017, No 1, pp. 11-14.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza and Jan PAPOUŠEK. Advokáti před Ústavním soudem: zaručuje jejich zkušenost úspěch? (Lawyers before the Constitutional Court of the Czech Republic: Does Experience Make Them More Successful). Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2017, vol. 26, No 2, pp. 12-24.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza and Jan PAPOUŠEK. Ústavní soudci v kvantitativní perspektivě (Czech Constitutional Justices in the Quantitative Perspective). Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, vol. 25, No 1, pp. 73-92.

ŠAMÁNEK, Jiří, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ and Lucie OBROVSKÁ. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (Antidiscrimination law in case law and practise). Prague: C.H.Beck, 2017.

TSERETELI, Nino. The Role of the European Court of Human Rights in Guiding and Facilitating Legislative Reforms In Saul Follesdal and Ulfstein eds.. International Human Rights Judiciary and National Parliaments. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, pp. 223-247.

URBÁNIKOVÁ, Marína and Hubert SMEKAL. Právní věda a právní psaní: postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? (Legal Science and Legal Writing: Does "Reading, Thinking, and Writing" always Suffice as a Research Method?). Jurisprudence, 2017, vol. 26, No 4, pp. 37-41.

VYHNÁNEK, Ladislav. A Holistic View of the Czech Constitutional Court Approach to the ECtHR’s Case Law. Heidelberg Journal of International Law, 2017, Vol. 77, No 3, pp. 715-744.

2016

BLISA, Adam. Odměňování soudců jako součást soudcovské nezávislosti (Judicial Remuneration as a Component of Judicial Independence). Časopis pro právní vědu a praxi, 2016, vol. 24, No 3, pp. 391-413.

FOLLESDAL, Andreas and Nino TSERETELI. The Margin of Appreciation in Europe and beyond. The International Journal of Human Rights, 2016, vol. 20, No 8, pp. 1055-1057.

HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK and Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej (Democratization and Human Rights. Views from Central Europe). Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016.

KADLEC, Ondřej and Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů (The Grand Chamber of the Supreme Administrative Court: ECtHR’s case law as a no-entry sign at the crossroads of legal solutions). MUNI LAW Working Papers, 2016, vol. 2016, No 4, pp. 1-12.

KILIAN, Petr, Ivo POSPÍŠIL a Hubert SMEKAL. International Human Rights in Czech Legal Education. International and Comparative Law Review, 2016, vol. 16, No 2, pp. 87-98. 

KOSAŘ, David and Jan PETROV. Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky z výzkumu na pomezí práva a politologie (How to select and develop case studies in law: Insights from law and politics research). Jurisprudence, 2016, vol. 25, No 6, pp. 21-30. BeCom

PETROV, Jan. Senátoři a iniciace ústavního přezkumu zákonů (Senators and initiation of judicial review of legislation). In Jan Kysela. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech (Twenty Years of the Senate of the Czech Republic in Context). Prague: Leges, 2016. pp. 173-187.

SMEKAL, Hubert and Katarína ŠIPULOVÁ. Empirický právní výzkum (Empirical Legal Research). Jurisprudence, 2016, vol. 25, No 6, pp. 31-38.

SMEKAL, Hubert and Katarína ŠIPULOVÁ. Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů (Research on Human Rights: Critical Reflection of Current Approaches). Středoevropské politické studie, 2016, vol. 18, No 4, pp. 381-411.

SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ and Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press, 2016.

TSERETELI, Nino. Emerging Doctrine of Deference of the Inter-American Court of Human Rights? The International Journal of Human Rights, 2016, vol.20, No 8, pp. 1097-1112.

TSERETELI, Nino. The Impact of the Judgments of the European Court of Human Rights on the Georgian Domestic Legal Order (in Georgian). In K. Korkelia ed. National and International Mechanisms of Human Rights Protection. 2016, pp. 163-183.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016