Drobečková navigace

Titulní strana || Publikace

2018

KOSAŘ, David a Jan PETROV. Determinants of Compliance Difficulties among 'Good Compliers': Implementation of International Human Rights Rulings in the Czech Republic. European Journal of International Law, roč. 29, č. 2, 2018, s. 397-425.

TSERETELI, Nino. Quality Control in the Preliminary Examination of the Georgia Situation. In Morten Bergsmo a Carsten Stahn (eds.). Quality Control in Preliminary Examination: Volume 1. Brusel: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018, s. 521-554.

BENVENUTI, Simone. Politics of judicial accountability in Italy. Shifting the balance. European Constitutional Law Review, roč. 14, č. 2, 2018, s. 369-396. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David. The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In Marlene Wind (ed.). International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge UP, 2018, s. 71-92.

ŠIPULOVÁ, Katarína; JANOVSKÝ, Jozef a Hubert SMEKAL. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-Communist Regimes: The Cases oft he Czech Republic and Slovakia. In Marlene Wind (ed.). International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge UP, 2018, s. 181-205.

SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK et al. Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

KOSAŘ, David, a Katarína ŠIPULOVÁ. The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law, roč. 10, č. 1, 2018, s. 83-110. JUDI-ARCH

PAPOUŠKOVÁ, Tereza. Advokáti před Ústavním soudem: za jakých okolností se na něj obrací? Jurisprudence, 2018, roč. 27, č. 1, s. 28-41.

2017

KOSAŘ, David a Samuel SPÁČ. Predsedovia súdov: od ministerských ''spojok'' k autonómnym aktérom. In: LÁŠTIC, Erik a Samuel SPÁČ (eds.) Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariét na Slovensku v rokoch 1993-2015. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, s. 130-153.

KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. Soudní rozhledy, Praha: C.H. Beck, Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 2-7. BeCom

KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

KOSAŘ, David. Nudging Domestic Judicial Reforms from Strasbourg: How the European Court of Human Rights shapes domestic judicial design. Utrecht Law Review, Utrecht: Utrecht University School of Law, 2017, roč. 13, č. 1, s. 112-123.  

KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2017, roč. 13, č. 1, s. 96-123. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David a Jan PETROV. The Architecture of the Strasbourg System of Human Rights: The Crucial Role of the Domestic Level and the Constitutional Courts in Particular. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2017, roč. 77, č. 3, s. 585-621.

KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců? Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 2, s. 219-240.

KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA a Ladislav VYHNÁNEK. Kompendium evropského ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern EuropeThe Journal of Mixed Methods Research, SAGE, 2017, roč. 11/2017, č. 1, s. 11-14.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza a Jan PAPOUŠEK. Advokáti před Ústavním soudem: zaručuje jejich zkušenost úspěch? Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2017, roč. 26, č. 2, s. 12-24.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza a Jan PAPOUŠEK. Ústavní soudci v kvantitativní perspektivě. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 1, s. 73-92.

ŠAMÁNEK, Jiří, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C.H.Beck, 2017.

TSERETELI, Nino. The Role of the European Court of Human Rights in Guiding and Facilitating Legislative Reforms In Saul Follesdal a Ulfstein eds.. International Human Rights Judiciary and National Parliaments. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 223-247.

URBÁNIKOVÁ, Marína a Hubert SMEKAL. Právní věda a právní psaní: postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? Jurisprudence, 2017, roč. 26, č. 4, s. 37-41.

VYHNÁNEK, Ladislav. A Holistic View of the Czech Constitutional Court Approach to the ECtHR’s Case Law. Heidelberg Journal of International Law, 2017, roč. 77, č. 3, s. 715-744.

2016

BLISA, Adam. Odměňování soudců jako součást soudcovské nezávislosti. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, roč. 24, č. 3, s. 391-413.

FOLLESDAL, Andreas a Nino TSERETELI. The Margin of Appreciation in Europe and beyond. The International Journal of Human Rights, 2016, roč. 20, č. 8, s. 1055-1057.

HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016.

KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. MUNI LAW Working Papers, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-12.

KILIAN, Petr, Ivo POSPÍŠIL a Hubert SMEKAL. International Human Rights in Czech Legal Education. International and Comparative Law Review, 2016, roč. 16, č. 2, s. 87-98.

KOSAŘ, David a Jan PETROV. Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky z výzkumu na pomezí práva a politologie. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 21-30. BeCom

PETROV, Jan. Senátoři a iniciace ústavního přezkumu zákonů. In Jan Kysela. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016. s. 173-187.

SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Empirický právní výzkum. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 31-38.

SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů. Středoevropské politické studie, 2016, roč. 18, č. 4, s. 381-411.

SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press, 2016.

TSERETELI, Nino. Emerging Doctrine of Deference of the Inter-American Court of Human Rights? The International Journal of Human Rights, 2016, roč. 20, č. 8, s. 1097-1112.

TSERETELI, Nino. The Impact of the Judgments of the European Court of Human Rights on the Georgian Domestic Legal Order (in Georgian). In K. Korkelia ed. National and International Mechanisms of Human Rights Protection. 2016, s. 163-183.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016