Drobečková navigace

Titulní strana || Publikace

2017

KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. Soudní rozhledy, Praha: C.H. Beck, Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 2-7. BeCom

KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 296 s.

KOSAŘ, David. Nudging Domestic Judicial Reforms from Strasbourg: How the European Court of Human Rights shapes domestic judicial design. Utrecht Law Review, Utrecht: Utrecht University School of Law, 2017, roč. 13, č. 1, s. 112-123.  

KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2017, roč. 13, č. 1, s. 96-123. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců? Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 2, s. 219-240.

KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 100 s.

KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern EuropeThe Journal of Mixed Methods Research, SAGE, 2017, roč. 11/2017, č. 1, s. 11-14.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza a Jan PAPOUŠEK. Advokáti před Ústavním soudem: zaručuje jejich zkušenost úspěch? Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2017, roč. 26, č. 2, s. 12-24.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza a Jan PAPOUŠEK. Ústavní soudci v kvantitativní perspektivě. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 1, s. 73-92. 

2016

HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016. 327 s.

KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. MUNI LAW Working Papers, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-12.

KOSAŘ, David a Jan PETROV. Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky z výzkumu na pomezí práva a politologie. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 21-30. BeCom

PETROV, Jan. Senátoři a iniciace ústavního přezkumu zákonů. In Jan Kysela. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016. s. 173-187, 15 s.

SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Empirický právní výzkum. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 31-38.

SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press, 2016. 316 s. edition Scientia ; File. No. 578


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016