Drobečková navigace

Titulní strana || Publikace

2020

DEVROE, Robin, Samuel SPÁČ a Matej UHLÍK. 2020. Does the Context Matter for the Prevalence of Political Gender Stereotypes? An Experimental Study in Flanders (Belgium) and Slovakia. Representation, roč. 56, č. 1, s. 13–30.

KOSAŘ, David a Adam BLISA. 2020. Scope and Intensity of Judicial Review: Which Power for Judges within the Control of Immigration Detention?. In Law and Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union, edited by Madalina Bianca Moraru, Galina Cornelisse a Philippe De Bruycker. Hart Publishing.

KOSAŘ, David, Jan PETROV, Katarína ŠIPULOVÁ, Hubert SMEKAL, Ladislav VYHNÁNEK a Jozef JANOVSKÝ. 2020. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights – Beyond Compliance. Routledge. BeCOM

KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. 2020. Court-packing, aneb jak obsadit soudy svými lidmi. In Nezávislost soudní moci, edited by Vojtěch Šimíček, s. 77–112. Praha: Leges.

KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. 2020. The Constitutional Court of Czechia. In The Max Planck Handbooks in European Public Law, Vol. III: Constitutional Adjudication: Institutions, edited by Admin von Bogdandy, Peter Huber a Christoph Grabenwarter, s. 119–179. Oxford University Press.

MORARU, Madalina, Galina CORNELISSE a Philippe DE BRUYCKER (eds.). 2020. Law and Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union. Hart Publishing.

MORARU, Madalina. 2020. Judicial Dialogue on the Return Directive: Catalyst for Changing Migration Governance?. In Law and Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union, edited by Madalina Moraru, Galina Cornelisse a Philippe de Bruycker. Hart Publishing.

MORARU, Madalina. 2020. Judicial dialogue in action: Making sense of the risk of absconding  in return proceedings. In Law and Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union, edited by Madalina Moraru, Galina Cornelisse a Philippe de Bruycker. Hart Publishing.

MORARU, Madalina a Felicia NICA. 2020. A practical evaluation of border activities in Romania: control, surveillance, and expulsions. In Fundamental Rights Challenges in Border Controls and Expulsion of Irregular Immigrants in the European Union: Complaint Mechanisms and Access to Justice, edited by Sergio Carrera a Marco Stefan. Abingdon a New York, NY: Routledge.

NÍ GHRÁINNE, Bríd. 2020. Safe Zones and the Internal Protection Alternative. International and Comparative Law Quarterly, roč. 69, č. 2, s. 335–364.

ŠIPULOVÁ, Katarína a Monika HANYCH. 2020. Ukradená intimita: sexuální obtěžování v online prostoru. In Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?, edited by Barbara Havelková, Pavla Špondrová a Kateřina Šimáčková. Praha: Wolters Kluwer.

SPÁČ, Samuel. 2020. Informal judicial networks and judicial independence in the aftermath of Ján Kuciak’s murder. V4 Human Rights Review, roč. 2, č. 1, s. 40–42.

2019

HAMŘÍK, Lukáš a Petr KANIOK. 2019. Is it all about European Democracy? The Motives behind the Institutionalisation of the Spitzenkandidaten. Journal of Contemporary European Research, roč. 15, č. 4, s. 354–377.

KADLEC, Ondřej. 2019. Role velkých senátů v rozhodování českých vrcholných soudů. Praha: Wolters Kluwer.

KOSAŘ, David, Jiří BAROŠ a Pavel DUFEK. 2019. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review, roč. 15, č. 3, s. 427–461. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David a Jan PETROV. 2019. The Domestic Judiciary in the Architecture of the Strasbourg System of Human Rights. In How International Law Works in Times of Crisis, edited by George Ulrich and Ineta Ziemele, s. 255–271. Oxford: Oxford University Press.

KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. 2019. Constitutional Identity in the Czech Republic: A New Twist on the Old Fashioned Idea? In Constitutional identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, edited by Christian Calliess and Gerhard van der Schyff, s. 85–113. Cambridge: Cambridge University Press.

KÜHN, Zdeněk, Tomáš KOCOUREK, Petr MIKEŠ and Ondřej KADLEC et al. 2019. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

MORARU, Madalina. 2019. An Analysis Of The Consular Protection Directive: Are EU Citizens Now Better Protected In The World? Common Market Law Review, roč. 56, č. 2, s. 417–461.

NÍ GHRÁINNE, Bríd. 2019. Internally Displaced Persons and International Refugee Law. In Elgar Research Handbook on Refugee Law, edited by Satvinder Singh Juss, s. 31–43. Cheltenham a Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

NÍ GHRÁINNE, Bríd a MCMAHON, Aisling. 2019. Abortion in Northern Ireland and the European Convention on Human Rights: Reflections from the UK Supreme Court. International & Comparative Law Quarterly, roč. 68, č. 2, s. 477–494.

NÍ GHRÁINNE, Bríd a Aisling MCMAHON. 2019. Access to Abortion in cases of Fatal Fetal Abnormality: A New Direction for the European Court of Human Rights?. Human Rights Law Review, roč. 19, č. 3, s. 561–584.

NÍ GHRÁINNE, Bríd a MCMAHON, Aisling. 2019. After the Eighth: Ireland, Abortion and International Law. Medico-Legal Journal of Ireland, roč. 25, č. 1, s. 22–40.

PETROV, Jan. 2019. Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP. Právník, roč. 158, č. 2, s. 163–181.

ŠIPULOVÁ, Katarína. 2019. The Czech Constitutional Court: Far away from political influence. In Constitutional Politics and the Judiciary Decision-making in Central and Eastern Europe, edited by Kálmán Pócza, s. 32–60. Abingdon a New York, NY: Routledge.

ŠIPULOVÁ, Katarína. 2019. ECtHR – Ally, Adversary, or Foe? The Attitudes of Judges Towards International Human Rights Law in the (Post-) Transitioning Area. Jahrbuch für Ostrecht, č. 1, s. 235–252.

URBÁNIKOVÁ, Marína. 2019. Being LGBT+ in the Czech Republic: Experience with Prejudice, Discrimination, and Violence. V4 Human Rights Review, roč l. 1, č. 1, s. 10–12.

2018

BENVENUTI, Simone. 2018. Politics of judicial accountability in Italy. Shifting the balance. European Constitutional Law Review, roč. 14, č. 2, s. 369-396. JUDI-ARCH

BENVENUTI, Simone a Davide PARIS. 2018. Judicial Self-Government in Italy: Merits, Limits and the Reality of an Export Model. German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 1641–1670. JUDI-ARCH

BLISA, Adam. 2018. „Stará“ a „nová“ dělba moci: nový pohled na starý koncept. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 26, č. 3, s. 547–556.

BLISA, Adam a David KOSAŘ. 2018. Court Presidents: The Missing Piece in the Puzzle of Judicial Governance. German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 2031–2076. JUDI-ARCH

BLISA, Adam, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. 2018. Judicial Self-Government in Czechia: Europe’s Black Sheep? German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 1951–1976. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David. 2018. Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self Governance in Europe. German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 1567–1612. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David. 2018. The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In International Courts and Domestic Politics, edited by Marlene Wind, s. 71-92. Cambridge: Cambridge Unviersity Press.

KOSAŘ, David. 2018. The CJEU Has Spoken Out, But the Show Must Go On. Verfassungsblog,  2. srpna, 2018. Dostupné online na: https://verfassungsblog.de/the-cjeu-has-spoken-out-but-the-show-must-go-on/.

KOSAŘ, David a Jan PETROV. 2018. Determinants of Compliance Difficulties among 'Good Compliers': Implementation of International Human Rights Rulings in the Czech Republic. European Journal of International Law, roč. 29, č. 2, s. 397-425.

KOSAŘ, David, a Katarína ŠIPULOVÁ. 2018. The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law, roč. 10, č. 1, s. 83-110. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. 2018. Ústavní identita České republiky. Právník , roč. 157, č. 10, s. 854–872.

KOSAŘ, David a Samuel SPÁČ. 2018. Conceptualization(s) of Judicial Independence and Judicial Accountability by the European Network of Councils for the Judiciary: Two Steps Forward, One Step Back. International Journal for Court Administration, roč. 9, č. 3, s. 37–46.

NÍ GHRÁINNE, Bríd a Aisling MCMAHON. 2018. Ireland’s 8th amendment is a breach of its own human rights commitments. The Conversation, 24. května, 2018. Dostupné online na: http://theconversation.com/irelands-8th-amendment-is-a-breach-of-its-own-human-rights-commitments-97013.

NÍ GHRÁINNE, Bríd a Aisling MCMAHON. 2018. Ireland is likely to liberalise abortion laws. Oxford Analytica Daily Brief, 3. května, 2018. Dostupné online na: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB233534/Ireland-is-likely-to-liberalise-abortion-laws.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza. 2018. Advokáti před Ústavním soudem: za jakých okolností se na něj obrací? Jurisprudence, roč. 27, č. 1, s. 28-41.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza. 2018. Nastolování agendy u Ústavního soudu: kdo a na základě čeho vybírá, které případy projednat a které odmítnout? Jurisprudence, roč. 27, č. 6, s. 3-21.

PETROV, Jan. 2018. Unpacking the partnership: typology of constitutional courts’ roles in implementation of the European Court of Human Rights’ case law. European Constitutional Law Review, roč. 14, č. 3, s. 499–531. JUDI-ARCH

SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK et al. 2018. Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. Praha: Wolters Kluwer. BeCOM

ŠIPULOVÁ, Katarína. 2018. The Czech Constitutional Court: Far away from political influence. In Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe, edited by Kálmán Pócza. Abingdon a New York, NY: Routledge.

ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. 2018. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-Communist Regimes: The Cases of the Czech Republic and Slovakia. In International Courts and Domestic Politics, edited by Marlene Wind, s. 181-205. Cambridge: Cambridge Unviersity Press.

ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. 2018. Searching for A Reference: Using Automated Text Analysis to Study Judicial Compliance. Masaryk University Journal of Law and Technology, roč. 12, č. 2, s. 131–160.

SPÁČ, Samuel. 2018.Recruiting European Judges in the Age of Judicial Self-Government. German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 2077–2104. JUDI-ARCH

SPÁČ, Samuel, Katarína ŠIPULOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. 2018. Capturing the Judiciary from Inside: The Story of Judicial Self-Governance in Slovakia. German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 1741–1768. JUDI-ARCH

TSERETELI, Nino. 2018. Quality Control in the Preliminary Examination of the Georgia Situation. In Quality Control in Preliminary Examination: Volume 1, edited by Morten Bergsmo a Carsten Stahn, s. 521-554. Brusel: Torkel Opsahl Academic EPublisher.

TSERETELI, Nino a Hubert SMEKAL. 2018. The Judicial Self-Government at the International Level – A New Research Agenda. German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 2137–2164. JUDI-ARCH

URBÁNIKOVÁ, Marína a Katarína ŠIPULOVÁ. 2018. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? German Law Journal, roč. 19, č. 7, s. 2105–2136. JUDI-ARCH

2017

KOSAŘ, David a Samuel SPÁČ. 2017. Predsedovia súdov: od ministerských ''spojok'' k autonómnym aktérom. In Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariét na Slovensku v rokoch 1993-2015, edited by Erik Láštic a Samel Spáč, s. 130-153Bratislava: Univerzita Komenského.

KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. 2017. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. Soudní rozhledy, roč. 2017, č. 1, s. 2-7. BeCom

KOSAŘ, David. 2017. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer.

KOSAŘ, David. 2017. Nudging Domestic Judicial Reforms from Strasbourg: How the European Court of Human Rights shapes domestic judicial design. Utrecht Law Review, roč. 13, č. 1, s. 112-123.  

KOSAŘ, David. 2017. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review, roč. 13, č. 1, s. 96-123. JUDI-ARCH

KOSAŘ, David a Jan PETROV. 2017. The Architecture of the Strasbourg System of Human Rights: The Crucial Role of the Domestic Level and the Constitutional Courts in Particular. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, roč. 77, č. 3, s. 585-621.

KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. 2017. Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců? Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 25, č. 2, s. 219-240.

KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. 2017. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky. Praha: Wolters Kluwer.

KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA a Ladislav VYHNÁNEK. 2017. Kompendium evropského ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita.

KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. 2017. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods: Report from Central and Eastern Europe. The Journal of Mixed Methods Research, roč. 11/2017, č. 1, s. 11-14.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza a Jan PAPOUŠEK. 2017. Advokáti před Ústavním soudem: zaručuje jejich zkušenost úspěch? Jurisprudence, roč. 26, č. 2, s. 12-24.

PAPOUŠKOVÁ, Tereza a Jan PAPOUŠEK. 2017. Ústavní soudci v kvantitativní perspektivě. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 25, č. 1, s. 73-92.

ŠAMÁNEK, Jiří, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. 2017. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C.H.Beck, 2017.

TSERETELI, Nino. 2017. The Role of the European Court of Human Rights in Guiding and Facilitating Legislative Reforms In International Human Rights Judiciary and National Parliaments, edited by Matthew Saul, Andreas Follesdal a Geir Ulfstein, s. 223-247. Cambridge: Cambridge University Press.

URBÁNIKOVÁ, Marína a Hubert SMEKAL. 2017. Právní věda a právní psaní: postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? Jurisprudence, roč. 26, č. 4, s. 37-41.

VYHNÁNEK, Ladislav. 2017. A Holistic View of the Czech Constitutional Court Approach to the ECtHR’s Case Law. Heidelberg Journal of International Law, roč. 77, č. 3, s. 715-744.

2016

BLISA, Adam. 2016. Odměňování soudců jako součást soudcovské nezávislosti. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 24, č. 3, s. 391-413.

FOLLESDAL, Andreas a Nino TSERETELI. 2016. The Margin of Appreciation in Europe and beyond. The International Journal of Human Rights, roč. 20, č. 8, s. 1055-1057.

HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. 2016. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka.

KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. 2016. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. MUNI LAW Working Papers, roč. 2016, č. 4, s. 1-12.

KILIAN, Petr, Ivo POSPÍŠIL a Hubert SMEKAL. 2016. International Human Rights in Czech Legal Education. International and Comparative Law Review, roč. 16, č. 2, s. 87-98.

KOSAŘ, David a Jan PETROV. 2016. Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky z výzkumu na pomezí práva a politologie. Jurisprudence, roč. 25, č. 6, s. 21-30. BeCOM

PETROV, Jan. 2016. Senátoři a iniciace ústavního přezkumu zákonů. In Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech, edited by Jan Kysela, s. 173-187. Praha: Leges.

SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. 2016. Empirický právní výzkum. Jurisprudence, roč. 25, č. 6, s. 31-38.

SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. 2016. Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů. Středoevropské politické studie, roč. 18, č. 4, s. 381-411.

SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. 2016. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press.

TSERETELI, Nino. 2016. Emerging Doctrine of Deference of the Inter-American Court of Human Rights? The International Journal of Human Rights, roč. 20, č. 8, s. 1097-1112.

TSERETELI, Nino. 2016. The Impact of the Judgments of the European Court of Human Rights on the Georgian Domestic Legal Order (in Georgian). In National and International Mechanisms of Human Rights Protection, edited by Konstantin Korkelia, s. 163-183.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016