Drobečková navigace

Titulní strana || JUDI-ARCH > Advisory Board

Ran Hirschl, Ph.D. je profesorem politologie a práva na Právnické fakulty Torontské univerzity a byl podpořen v rámci programu Canada Research Chair v oblasti konstitucionalismu. Specializuje se na kvalitativní politologickou metodologii. Ve svém výzkumu se věnuje srovnávacímu veřejnému právu, judicializaci politiky, ústavnímu právu a náboženství, a intelektuální historii veřejného práva.

Tom Ginsburg, Ph.D. je zástupcem děkana, Leo Spitz profesorem mezinárodního práva a profesorem politologie na Právnické fakultě Chicagské univerzity. Věnuje se srovnávacímu a mezinárodnímu právu z mezioborové perspektivy. Specializuje se na studium právních institutů kvantitativními metodami, včetně statistiky a regresní analýzy.

Mikael Rask Madsen, Ph.D. je profesorem sociologie a práva na Právnické fakulty Kodaňské univerzity, tamtéž působí i jako vedoucí Centra excelence v oblasti mezinárodního soudů podpořeného Dánskou národního výzkumnou nadací (iCourts). Věnuje se především použití sociologických přístupů ke studiu soudů a soudců. Jeho výzkum analyzuje globalizaci a roli právních institucí a odborníků v tomto procesu, vývoj právnické profese a právních znalostí a moci.

Andreas Føllesdal, Ph.D. je profesorem politické filozofie na Právnické fakultě Osloské univerzity. Je expertem v oboru politické filozofie, kterou aplikuje na řadu otázek týkajících se lidských práv, globalizace, demokracie a europeizace. Je vedoucím výzkumným pracovníkem v projektu MultiRights, který se věnuje víceúrovňovému lidskoprávnímu soudnictví a byl podpořen v rámci ERC Advanced Grant 2011-2016. Je také vedoucím PluriCourt - Centra excelence v oblasti studia legitimních rolí soudnictví v globálním řádu.

Armin von Bogdandy, Ph.D. je ředitelem Institutu Maxe Plancka pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo v Heidelbergu. Je odborníkem v oblasti veřejného práva, evropského a mezinárodního práva a právní filozofie. V roce 2014 byl oceněn cenou Gottfrieda Wilhelma Leibnize a je spolupracujícím výzkumným pracovníkem v Centru excelence "Normativní řády" ve Frankfurtu.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016