Drobečková navigace

Titulní strana || euclap

Aktivity v rámci projektu European Constitutional Law and Politics

Kolokvium European Constitutional Law and Politics

Klíčovou aktivitou v rámci projektu byla výuka předmětu, resp. kolokvia European Constitutional Law and Politics. V průběhu výuky předmětu brněnskou právnickou fakultu navštívili špičkoví zahraniční výzkumníci v oborech ústavního práva, evropského práva, politologie a sociologie, kteří před studenty a dalšími hosty (mj. soudci Ústavního soudu) prezentovali svá aktuální díla. Jen namátkou lze zmínit Damiana Chalmerse z London School of Economics, Gabriela Hálmaie z Evropského univerzitního institutu, Davide Pariseho z heidelberského Max Planck institutu či Paula Blokkera, působícího v současné době na pražské právnické fakultě. K otázkám týkajícím se vztahu evropského práva a českého ústavního práva či obecněji k problémům „evropského lidu“ se ovšem vyjádřila i celá řada českých či slovenských autorů, ať již působících v zahraničí (Jan Komárek, Barbora Havelková) či na tuzemských univerzitách (Robert Zbíral, Zuzana Vikarská a další).

Kompendium evropského ústavního práva

V rámci projektu byla sestavena a publikována učební pomůcka „Kompendium evropského ústavního práva“, která se skládá z klíčových textů ilustrujících českou debatu o otázkách práva EU a českého ústavního práva za posledních 15 let. Studenti a další zájemci se prostřednictvím této publikace mohou seznámit s editovanými klíčovými texty českých právních akademiků i nejdůležitějšími nálezy Ústavního soudu.

Ačkoliv je kompendium určeno především studentům právnických fakult, nejedná se o klasickou učebnici. Zatímco totiž učebnice (což ovšem není chyba, jen jiný přístup) zpravidla vycházejí z představy, že studentům je nutno předložit, pokud možno, jasné odpovědi na základní otázky studovaného oboru, toto kompendium jde spíše cestou opačnou.

Jakkoliv totiž v otázce vztahu mezi právem EU a právními řády jejích jednotlivých členských států doktrína nepochybně existuje, bylo by podle našeho názoru chybou považovat ji za ustálenou a prostou konfliktů. Naopak – zejména ty otázky vztahu mezi právem EU a ústavními systémy jednotlivých států, které považujeme za nejvíce fascinující, si své konečné odpovědi stále hledají. Zda finální a nesporné odpovědi budou někdy nalezeny, nevíme a jsme stran toho spíše skeptičtí. Právě proto však zájemcům o studium tohoto nesmírně bohatého tématu nabízíme možnost sledovat proces hledání těchto odpovědí, byť pouze v českém kontextu, a nabízíme jim možnost, aby na základě studia relevantních a polemických textů zaujali stanovisko sami.

Odkaz: https://science.law.muni.cz/content/cs/open-access/jina-dila/

Debata se soudci Ústavního soudu

V neformálním prostřední výjezdního semináře ve Šlapanicích u Brna (5. – 8. května 2017) se pak konala debata o aktuálních otázkách vztahu evropského a ústavního práva se třemi soudci Ústavního soudu – Janem Filipem, Kateřinou Šimáčkovu a Vojtěchem Šimíčkem. Další soudci Ústavního soudu (zejména Ludvík David a Jiří Zemánek) se pak průběžně účastnili kolokvia European Constitutional Law and Politics. Další debata se soudcem Vojtěchem Šimíčkem se pak konala dne 30. 6. 2017.

Tyto stránky byly podpořeny z finančních prostředků EU poskytnutých v rámci Programu Erasmus+ Jean Monnet Modulu, projektu European Constitutional Law and Politics (období řešení 09/2014 – 08/2017, kód projektu 553430). Podpora Evropské komise při tvorbě těchto stránek nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů a Evropská komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016