Follow us on

Facebook

Twitter


Ústav pro otázky soudnictví

Ústav pro otázky soudnictví (JUSTIN - Judicial Studies Institute) je výzkumné centrum, které se zaměřuje na zkoumání vnitrostátních soudů, mezinárodních tribunálů a různých dalších těles zapojených do správy soudů. JUSTIN zaháji svou činnost v září 2016 díky podpoře od Evropské výzkumné rady (ERC Starting Grant JUDI-ARCH, 2016-2021) věnované na výzkum stále rostoucí role soudních rad a dalších forem soudcovské samosprávy v globalizujícím se právním řádu. JUSTIN si klade za cíl dospět k převratným zjištěním učiněným na základě řady propojených mezioborových výzkumných projektů, jejichž předmětem bádání jsou soudy a soudci z pohledu právního, filozofického, politologického či sociologického a jejichž metody jsou jak kvalitativní, tak i kvantitativní. Výzkum prováděný v rámci JUSTIN v současnosti zahrnuje soudcovskou nezávislost a zodpovědnost, důvěru v soudy a soudce, transparentnost a legitimitu soudnictví, zákonodárné reakce na judikaturu ESLP, analýzu citací a naplňování rozhodnutí ESLP a lidskoprávních orgánů OSN na vnitrostátní úrovni. Záměrem JUSTIN je stát se celosvětově významným centrem výzkumu soudcovské samosprávy a jejího dopadu na právo, politiku a společnost.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016